INVENTOR початкова школа | Освітня програма

phone +38 (067) 828 57 74

button_half
Element Triangles Element Line Element Triangles

Освітня програма:

UA language

Українська та Англійська мови, література

Математика та логіка

Математика та логіка

Курс «Я досліджую світ»

Курс «Я досліджую світ»

Мистецтво

Мистецтво

Початкова механіка

Початкова механіка

Основи робототехніки

Основи робототехніки

Kid’s project (рівень 1)

Kid’s project (рівень 1)

Робототехніка Scratch

Робототехніка Scratch

Minecraft Education

Minecraft Education

Kid’s project (рівень 2)

Kid’s project (рівень 2)

Практична механіка

Практична механіка

Програмування з Minecraft

Програмування
з Minecraft

Робототехніка Mindstorms

Робототехніка
Mindstorms

Робототехніка у віртуальній реальності

Робототехніка у
віртуальній реальності

Science

Science

First Startup

First Startup

Підготовка до Robotika та WRO

Підготовка до Robotica
та WRO

Фізична підготовка

Фізична підготовка

розвиток соціально-етичних навичок

Розвиток соціально-
етичних навичок

Школа Усвідомленого батьківства

Школа Усвідомленого
батьківства

Організація відпочинку та дозвілля

Організація відпочинку та дозвілля

Course

Українська та Англійська
мови, література

Що вивчаємо:
Мову та письмо, як основні засоби комунікації. Обираємо для читання кращі літературні зразки, які охоплюють зміст та аналіз усіх сфер життя людини. Працюємо із сучасними матеріалами, які відповідають інтересам дітей.

Яких результатів досягаємо:
Розвивається критичне й аналітичне мислення. Дитина вмітиме орієнтуватися в інформаційному просторі, стане стійкою до суспільних інформаційних маніпуляцій. Вдосконалить комунікативні та ораторські навички. Стане креативною у створенні власних літературних творів різних жанрів.

Course

Математика та логіка

Що вивчаємо:
Цифровий світ та геометрію. Закони числової ієрархії і просторових відношень. Одиниці вимірювання, фізичні параметри матерії та тіл. Правила роботи з цифровими даними, їх обробку. Аналітичні міркування та рецепти мислення.

Яких результатів досягаємо:
Математика—це не складно, а цікаво. У дитини розвивається критичне, аналітичне, системне мислення. Удосконалюються вміння обчислень, вимірювань. Закладаються навички дослідницької роботи з даними, прогнозувань результатів. Дитина набуває уміння візуального узагальнення статистичних даних та їх презентацій.

Course

Курс «Я досліджую світ»

Що вивчаємо:
Практичний курс, що інтегрує в собі природничу, здоров’язбережувальну, соціально-громадянську, культурно-історичну, технологічну та інформатичну складові. Кожен тематичний модуль закінчується публічним захистом проектної роботи із різних сфер життя людини, планети, Всесвіту.

Яких результатів досягаємо:
Знаходимо відповіді і навчаємось ставити правильні запитання. У дітей формується глибоке розуміння сутності та причинно-наслідкових зв’язків загальних явищ і процесів у живій та неживій природі, соціальному світі, культурній та винахідницькій діяльності людства.

Course

Мистецтво

Що вивчаємо:
Різні жанри мистецтва, як способи самовираження людини та вдосконалення її психо-емоційних, естетичних та моральних характеристик.

Яких результатів досягаємо:
Кожна дитина навчиться створювати свій шедевр у мистецтві та музиці. Вона стане обізнаною в мистецьких жанрах, сформуються її власні естетичні смаки. Набуде уміння релаксувати та емоційно відновлюватися. Пробудиться жага до творчості.

Course

Початкова механіка

Що вивчаємо:
Цей курс допомагає зрозуміти прості закономірності облаштування світу та знайомить із механізмами, які існують у реальному житті. Конструюючи атракціони, будівельну та комунальну техніку, різні машини, учні дізнаються про види механічного руху, типи передач, встановлюють зв’язки між причинами і наслідками щоденних явищ.

Яких результатів досягаємо:
На заняттях курсу діти у цікавій та доступній формі засвоюють важливі закони фізики з розділу механіки, вчаться аналізувати інформацію, прогнозувати результати досліджень, розвивають комунікативні навики.

Course

Основи робототехніки

Що вивчаємо:
На цьому курсі діти конструюють, створюють різні механізми, програмують у середовищі, створюють наукові проекти, вивчають тваринний світ, дізнаються про новітні технології, досліджують космічний простір, вивчають основи механіки, математики та програмування.

Яких результатів досягаємо:
Маленькі дослідники зможуть компонувати деталі для створення різних механізмів, програмувати у середовищі LEGO Education WeDo 2.0. Діти навчаться працювати у команді, знаходити спільну мову з напарником ірозв’язувати складні завдання під час роботи над проектом.

Course

Kid’s project (рівень 1)

Що вивчаємо:
Учні об’єднуються в команди та створюють проекти, присвячені актуальним науковим і соціальним проблемам, таким як: утилізація та переробка сміття, відновлювані джерела енергії, допомога людям з обмеженими можливостями. Діти самостійно конструюють складні моделі приладів і навчаються створювати презентації в PowerPoint і StoryVisualizer.

Яких результатів досягаємо:
Учні здобувають практичні навички роботи з комп’ютером, швидкого пошуку й аналізу інформації для спільного проекту. Дитина отримує можливість взяти участь у міжнародній программі FIRST LEGO League Junior.

Course

Робототехніка Scratch

Що вивчаємо:
Програмування роботів стає ще цікавішим та інтерактивнішим, оскільки відкриваються нові можливості для наймолодших робототехніків. Тепер можна створювати власні історії, ігри, анімацію, поєднувати інновації з конструюванням та програмуванням роботів.

Яких результатів досягаємо:
Курс тренує логіку, розвиває технічне мислення й уміння аналізувати. Діти поглиблюють знання та навички програмування, творчого й системного мислення, а робота в парах поліпшує вміння спілкуватися.

Course

Minecraft Education

Що вивчаємо:
Діти опиняться у віртуальному світі Minecraft—у місці необмежених можливостей, де вони можуть будувати, створювати, експериментувати, спілкуватися з друзями та навчатися разом. Учні шукають оптимальні і часто нестандартні шляхи розв’язання проблем. Курс чудово доповнює шкільну програму предмету «Я досліджую світ» і є комплексним STEM-уроком, який поєднує захопливі пригоди з вивченням природи, космосу, людського тіла.

Яких результатів досягаємо:
Діти зможуть розподіляти та виконувати різні ролі в команді, враховуючи інтереси всіх учасників, розширять свої знання про світ та природу.

Course

Kid’s project (рівень 2)

Що вивчаємо:
Поглиблюємо навички генерувати інноваційні рішення і захищати власні ідеї: тепер діти конструюють не моделі, які вже існують, а власні вигадані проекти. Для створення проекту учні комбінують знання з різних галузей і працюють у команді, вчаться робити відеопрезентації, опановують основи монтажу рекламних роликів своїх винаходів у Movie Maker.

Яких результатів досягаємо:
Діти здобувають базові навички фільмування, монтують власні презентаційні відео в Movie Maker. Молоді інноватори також розвивають уяву й аналітичне мислення, вони злагоджено працюють у команді, захищають власну думку та впевнено виступають перед аудиторією та отримують можливість взяти участь у міжнародній программі FIRST LEGO League Junior.

Course

Практична механіка

Що вивчаємо:
Курс дозволяє отримати базові знання з механіки у цікавій формі. Діти вивчають основні фізичні поняття та закони механіки в процесі конструювання і дослідження моделі. Кожне заняття—це лабораторна робота з фізики, але з улюбленим конструктором LEGO, де, перш ніж провести експеримент, потрібно сконструювати власний прилад.

Яких результатів досягаємо:
Учні зможуть самостійно планувати та здійснювати експерименти, а потім аналізувати результати. Покращується вміння визначати причинно-наслідкові зв’язки і розвивається технічне мислення.

Course

Програмування
з Minecraft

Що вивчаємо:
Майбутні програмісти почнуть автоматизувати віртуальний світ Minecraft та створювати в ньому власні ігри. Для цього діти опанують середовище програмування Make Code, де програми складаються з блоків, а одним кліком можна перетворити їх на справжній JavaScript код. Діти засвоять основні поняття в програмуванні та розвинуть алгоритмічне мислення.

Яких результатів досягаємо:
Діти навчаться реалізовувати власні ідеї за допомогою програмування, розуміння зв’язків між створеною програмою та тим, що відбувається в світі Minecraft. Здобудуть уміння логічно доводити правильність/неправильність роботи алгоритмів, виявлення в них помилок.

Course

Робототехніка
Mindstorms

Що вивчаємо:
Упродовж курсу діти вчаться створювати автономних роботів, програмують датчики, мотори та їхню взаємодію. Роботів конструюють із наборів LEGO Mindstorms EV3, програмують у середовищі EV3-G. Практичне застосування знань сприяє легкому розумінню шкільного матеріалу з фізики та хімії.

Яких результатів досягаємо:
Дитина зможе пояснити будову та принцип роботи багатьох механізмів і пристроїв, здобуде практичні навички створення, програмування роботів. У процесі навчання розвивається вміння складати алгоритми, поділяти задачі на кроки, планувати роботу, розподіляти обов’язки всередині робочої групи.

Course

Робототехніка у
віртуальній реальності

Що вивчаємо:
Це інноваційний курс, який надасть розуміння, як конструювати та програмувати роботів у віртуальній реальності. Курс містить 4 заняття, використовуються окуляри віртуальної реальності Oculus Go—нової системи VR без під’єднання до комп’ютера.

Яких результатів досягаємо:
Унікальний досвід перебування у віртуальній реальності, використання набутих навичок у реальному житті, розвиток абстракції та 3d мислення, розуміння алгоритмів програмування та конструювання, навички мегашвидкого конструювання роботів.

Course

Science

Що вивчаємо:
Курс дає змогу зануритись у світ фізики з елементами інженерії, хімії і математики, відчути фізичні величини. На заняттях для дослідів використовуються фрукти, електроліти, сонячні панелі, реостати, амперметри, вольтметри, соленоїди. Дітям не даються готові рішення, тому на кожному занятті учні роблять свої маленькі відкриття.

Яких результатів досягаємо:
Юні дослідники поглиблюють навички творчої та наукової роботи: вони самостійно планують і проводять експерименти, навчаються творчо мислити, щоб розв’язувати практичні завдання.

Course

First Startup

Підготовка до участі у змаганнях FIRST LEGO League, яка створена для дітей двома міжнародними компаніями—FIRST та LEGO Group. Мета: надихнути дітей вивчати науку, технології, математику, а також долучитися до вирішення актуальних світових проблем за допомогою конструктора LEGO.

Програма First Startup має три складові: проект, гра роботів та основні цінності (командна робота). Діти разом із двома тренерами формують команду, досліджують тему сезону, виділяють вузьку проблему, розробляють її інноваційне рішення та впроваджують, як власний стартап— із бізнес-планом, стратегією та спланованим бюджетом.

Course

Підготовка до Robotica
та WRO

Національний етап WRO (World Robot Olympiad) на фестивалі ROBOTICA— це масштабна подія у сфері науки, техніки й освіти. Щороку фестиваль збирає понад 1500 талановитих, творчих, ерудованих дітей зі всієї України, які демонструють свої вміння у сфері роботобудування, інженерії та архітектури.

Програма підготовки до національного етапу WRO охоплює менторство тренером школи, розробку плану роботи з підготовки, допомогу у створенні робота, який виконає завдання надійно та швидко. Тренер супроводжує дітей на всіх етапах підготовки, направляє та консультує учнів.

Course

Фізична підготовка

Що вивчаємо:
Практичні прийоми фізичного вдосконалення тіла, здоров’язбережувальні технології.

Яких результатів досягаємо:
Командна робота під час фізичних вправ—покращує мотивацію до навчання. Крім того покращаться фізичні характеристики дитячого організму, швидкісні реакції та вольові характеристики дитини, її емоційна стійкість та витривалість

Course

Розвиток соціально-
етичних навичок

Що вивчаємо:
Види почуттів, емоцій та поведінкові реакції людей в сім’ї, колективі, суспільстві; правила організації ефективних команд; моральні та етичні цінності.

Яких результатів досягаємо:
Ми навчимо поважати індивідуальність і отримувати задоволення від роботи у команді. Дитина укріпить свою самооцінку, навчиться розуміти свій психо- емоційний стан та оволодіє способам його корекції з метою утримання внутрішньої рівноваги. Знатиме про відповідальність за наслідки своїх дій. Розвиватиме в собі доброту, взаємоповагу, співчуття, безкорисливість.

Course

Школа Усвідомленого
батьківства

Що вивчаємо:
Комплексна програма для вирішення актуальних та гострих питань батьківського та материнського супроводу дитини в житті.

Яких результатів досягаємо:
Дитина розвивається гармонійно, поєднуючи цінності, які набуваються у школі та сім’ї. Батьки зможуть системно розібратися з біологією та психологією дитини; зрозуміти сутність власних сімейних конфліктів. Навчаться прогнозувати вплив на дитину власних страхів та переживань. Оволодіють дієвими інструментами ненасильницької комунікації у сім’ї. Розвинуть навички родинної підтримки дитини на шляху її дорослішання. Сформують власне розуміння виховання та партнерства у сім’ї.

Course

Організація відпочинку та дозвілля

Що робимо:
Організовуємо тематичні STEM-табори, екскурсійні програми, шкільні свята, благодійні акції у межах міста, країни, за кордон для учнівського колективу та для родин.

Яких результатів досягаємо:
Разом цікаво навчатися і активно проводити час. У дітей розширюється кругозір та світосприйняття. Забезпечується повноцінність та доповнюються новим змістом усі сфери життя. Утримується інтерес до пізнання світу, насолоди ним. Стимулюється креативність, новаторське мислення.

Worm bottom Worm with elements
Program

Що вивчаємо:

Мову та письмо, як основні засоби комунікації. Обираємо для читання кращі літературні зразки, які охоплюють зміст та аналіз усіх сфер життя людини. Працюємо із сучасними матеріалами, які відповідають інтересам дітей.

Яких результатів досягаємо:

Розвивається критичне й аналітичне мислення. Дитина вмітиме орієнтуватися в інформаційному просторі, стане стійкою до суспільних інформаційних маніпуляцій. Вдосконалить комунікативні та ораторські навички. Стане креативною у створенні власних літературних творів різних жанрів.

Program

Що вивчаємо:

Цифровий світ та геометрію. Закони числової ієрархії і просторових відношень. Одиниці вимірювання, фізичні параметри матерії та тіл. Правила роботи з цифровими даними, їх обробку. Аналітичні міркування та рецепти мислення.

Яких результатів досягаємо:

Математика—це не складно, а цікаво. У дитини розвивається критичне, аналітичне, системне мислення. Удосконалюються вміння обчислень, вимірювань. Закладаються навички дослідницької роботи з даними, прогнозувань результатів. Дитина набуває уміння візуального узагальнення статистичних даних та їх презентацій.

Program

Що вивчаємо:

Практичний курс, що інтегрує в собі природничу, здоров’язбережувальну, соціально-громадянську, культурно-історичну, технологічну та інформатичну складові. Кожен тематичний модуль закінчується публічним захистом проектної роботи із різних сфер життя людини, планети, Всесвіту.

Яких результатів досягаємо:

Знаходимо відповіді і навчаємось ставити правильні запитання. У дітей формується глибоке розуміння сутності та причинно-наслідкових зв’язків загальних явищ і процесів у живій та неживій природі, соціальному світі, культурній та винахідницькій діяльності людства.

Program

Що вивчаємо:

Різні жанри мистецтва, як способи самовираження людини та вдосконалення її психо-емоційних, естетичних та моральних характеристик.

Яких результатів досягаємо:

Кожна дитина навчиться створювати свій шедевр у мистецтві та музиці. Вона стане обізнаною в мистецьких жанрах, сформуються її власні естетичні смаки. Набуде уміння релаксувати та емоційно відновлюватися. Пробудиться жага до творчості.

Program

Що вивчаємо:

Цей курс допомагає зрозуміти прості закономірності облаштування світу та знайомить із механізмами, які існують у реальному житті. Конструюючи атракціони, будівельну та комунальну техніку, різні машини, учні дізнаються про види механічного руху, типи передач, встановлюють зв’язки між причинами і наслідками щоденних явищ.

Яких результатів досягаємо:

На заняттях курсу діти у цікавій та доступній формі засвоюють важливі закони фізики з розділу механіки, вчаться аналізувати інформацію, прогнозувати результати досліджень, розвивають комунікативні навики.

Program

Що вивчаємо:

На цьому курсі діти конструюють, створюють різні механізми, програмують у середовищі, створюють наукові проекти, вивчають тваринний світ, дізнаються про новітні технології, досліджують космічний простір, вивчають основи механіки, математики та програмування.

Яких результатів досягаємо:

Маленькі дослідники зможуть компонувати деталі для створення різних механізмів, програмувати у середовищі LEGO Education WeDo 2.0. Діти навчаться працювати у команді, знаходити спільну мову з напарником ірозв’язувати складні завдання під час роботи над проектом.

Program

Що вивчаємо:

Учні об’єднуються в команди та створюють проекти, присвячені актуальним науковим і соціальним проблемам, таким як: утилізація та переробка сміття, відновлювані джерела енергії, допомога людям з обмеженими можливостями. Діти самостійно конструюють складні моделі приладів і навчаються створювати презентації в PowerPoint і StoryVisualizer.

Яких результатів досягаємо:

Учні здобувають практичні навички роботи з комп’ютером, швидкого пошуку й аналізу інформації для спільного проекту. Дитина отримує можливість взяти участь у міжнародній программі FIRST LEGO League Junior.

Program

Що вивчаємо:

Програмування роботів стає ще цікавішим та інтерактивнішим, оскільки відкриваються нові можливості для наймолодших робототехніків. Тепер можна створювати власні історії, ігри, анімацію, поєднувати інновації з конструюванням та програмуванням роботів.

Яких результатів досягаємо:

Курс тренує логіку, розвиває технічне мислення й уміння аналізувати. Діти поглиблюють знання та навички програмування, творчого й системного мислення, а робота в парах поліпшує вміння спілкуватися.

Program

Що вивчаємо:

Діти опиняться у віртуальному світі Minecraft—у місці необмежених можливостей, де вони можуть будувати, створювати, експериментувати, спілкуватися з друзями та навчатися разом. Учні шукають оптимальні і часто нестандартні шляхи розв’язання проблем. Курс чудово доповнює шкільну програму предмету «Я досліджую світ» і є комплексним STEM-уроком, який поєднує захопливі пригоди з вивченням природи, космосу, людського тіла.

Яких результатів досягаємо:

Діти зможуть розподіляти та виконувати різні ролі в команді, враховуючи інтереси всіх учасників, розширять свої знання про світ та природу.

Program

Що вивчаємо:

Поглиблюємо навички генерувати інноваційні рішення і захищати власні ідеї: тепер діти конструюють не моделі, які вже існують, а власні вигадані проекти. Для створення проекту учні комбінують знання з різних галузей і працюють у команді, вчаться робити відеопрезентації, опановують основи монтажу рекламних роликів своїх винаходів у Movie Maker.

Яких результатів досягаємо:

Діти здобувають базові навички фільмування, монтують власні презентаційні відео в Movie Maker. Молоді інноватори також розвивають уяву й аналітичне мислення, вони злагоджено працюють у команді, захищають власну думку та впевнено виступають перед аудиторією та отримують можливість взяти участь у міжнародній программі FIRST LEGO League Junior.

Program

Що вивчаємо:

Курс дозволяє отримати базові знання з механіки у цікавій формі. Діти вивчають основні фізичні поняття та закони механіки в процесі конструювання і дослідження моделі. Кожне заняття—це лабораторна робота з фізики, але з улюбленим конструктором LEGO, де, перш ніж провести експеримент, потрібно сконструювати власний прилад.

Яких результатів досягаємо:

Учні зможуть самостійно планувати та здійснювати експерименти, а потім аналізувати результати. Покращується вміння визначати причинно-наслідкові зв’язки і розвивається технічне мислення.

Program

Що вивчаємо:

Майбутні програмісти почнуть автоматизувати віртуальний світ Minecraft та створювати в ньому власні ігри. Для цього діти опанують середовище програмування Make Code, де програми складаються з блоків, а одним кліком можна перетворити їх на справжній JavaScript код. Діти засвоять основні поняття в програмуванні та розвинуть алгоритмічне мислення.

Яких результатів досягаємо:

Діти навчаться реалізовувати власні ідеї за допомогою програмування, розуміння зв’язків між створеною програмою та тим, що відбувається в світі Minecraft. Здобудуть уміння логічно доводити правильність/неправильність роботи алгоритмів, виявлення в них помилок.

Program

Що вивчаємо:

Упродовж курсу діти вчаться створювати автономних роботів, програмують датчики, мотори та їхню взаємодію. Роботів конструюють із наборів LEGO Mindstorms EV3, програмують у середовищі EV3-G. Практичне застосування знань сприяє легкому розумінню шкільного матеріалу з фізики та хімії.

Яких результатів досягаємо:

Дитина зможе пояснити будову та принцип роботи багатьох механізмів і пристроїв, здобуде практичні навички створення, програмування роботів. У процесі навчання розвивається вміння складати алгоритми, поділяти задачі на кроки, планувати роботу, розподіляти обов’язки всередині робочої групи.

Program

Що вивчаємо:

Це інноваційний курс, який надасть розуміння, як конструювати та програмувати роботів у віртуальній реальності. Курс містить 4 заняття, використовуються окуляри віртуальної реальності Oculus Go—нової системи VR без під’єднання до комп’ютера.

Яких результатів досягаємо:

Унікальний досвід перебування у віртуальній реальності, використання набутих навичок у реальному житті, розвиток абстракції та 3d мислення, розуміння алгоритмів програмування та конструювання, навички мегашвидкого конструювання роботів.

Program

Що вивчаємо:

Курс дає змогу зануритись у світ фізики з елементами інженерії, хімії і математики, відчути фізичні величини. На заняттях для дослідів використовуються фрукти, електроліти, сонячні панелі, реостати, амперметри, вольтметри, соленоїди. Дітям не даються готові рішення, тому на кожному занятті учні роблять свої маленькі відкриття.

Яких результатів досягаємо:

Юні дослідники поглиблюють навички творчої та наукової роботи: вони самостійно планують і проводять експерименти, навчаються творчо мислити, щоб розв’язувати практичні завдання.

Program

Підготовка до участі у змаганнях FIRST LEGO League, яка створена для дітей двома міжнародними компаніями—FIRST та LEGO Group. Мета: надихнути дітей вивчати науку, технології, математику, а також долучитися до вирішення актуальних світових проблем за допомогою конструктора LEGO.

Програма First Startup має три складові: проект, гра роботів та основні цінності (командна робота). Діти разом із двома тренерами формують команду, досліджують тему сезону, виділяють вузьку проблему, розробляють її інноваційне рішення та впроваджують, як власний стартап— із бізнес-планом, стратегією та спланованим бюджетом.

Program

Національний етап WRO (World Robot Olympiad) на фестивалі ROBOTICA— це масштабна подія у сфері науки, техніки й освіти. Щороку фестиваль збирає понад 1500 талановитих, творчих, ерудованих дітей зі всієї України, які демонструють свої вміння у сфері роботобудування, інженерії та архітектури.

Програма підготовки до національного етапу WRO охоплює менторство тренером школи, розробку плану роботи з підготовки, допомогу у створенні робота, який виконає завдання надійно та швидко. Тренер супроводжує дітей на всіх етапах підготовки, направляє та консультує учнів.

Program

Що вивчаємо:

Практичні прийоми фізичного вдосконалення тіла, здоров’язбережувальні технології.

Яких результатів досягаємо:

Командна робота під час фізичних вправ—покращує мотивацію до навчання. Крім того покращаться фізичні характеристики дитячого організму, швидкісні реакції та вольові характеристики дитини, її емоційна стійкість та витривалість

Program

Що вивчаємо:

Види почуттів, емоцій та поведінкові реакції людей в сім’ї, колективі, суспільстві; правила організації ефективних команд; моральні та етичні цінності.

Яких результатів досягаємо:

Ми навчимо поважати індивідуальність і отримувати задоволення від роботи у команді. Дитина укріпить свою самооцінку, навчиться розуміти свій психо- емоційний стан та оволодіє способам його корекції з метою утримання внутрішньої рівноваги. Знатиме про відповідальність за наслідки своїх дій. Розвиватиме в собі доброту, взаємоповагу, співчуття, безкорисливість.

Program

Що вивчаємо:

Комплексна програма для вирішення актуальних та гострих питань батьківського та материнського супроводу дитини в житті.

Яких результатів досягаємо:

Дитина розвивається гармонійно, поєднуючи цінності, які набуваються у школі та сім’ї. Батьки зможуть системно розібратися з біологією та психологією дитини; зрозуміти сутність власних сімейних конфліктів. Навчаться прогнозувати вплив на дитину власних страхів та переживань. Оволодіють дієвими інструментами ненасильницької комунікації у сім’ї. Розвинуть навички родинної підтримки дитини на шляху її дорослішання. Сформують власне розуміння виховання та партнерства у сім’ї.

Program

Що робимо:

Організовуємо тематичні STEM-табори, екскурсійні програми, шкільні свята, благодійні акції у межах міста, країни, за кордон для учнівського колективу та для родин.

Яких результатів досягаємо:

Разом цікаво навчатися і активно проводити час. У дітей розширюється кругозір та світосприйняття. Забезпечується повноцінність та доповнюються новим змістом усі сфери життя. Утримується інтерес до пізнання світу, насолоди ним. Стимулюється креативність, новаторське мислення.